Co je a co není migréna?

Co je a co není migréna?

Jako migréna bývá často lidově označována téměř každá bolest hlavy, toto je však velmi zavádějící. Migréna má svoje určité specifické charakteristiky. Migréna také není „jenom“ bolest hlavy, ale je to komplexní neurologické onemocnění s určitými biochemickými a dalšími procesy v mozku, které vytvářejí charakteristický komplexní obraz migrény – tedy nejen bolest hlavy, ale i celou řadu (někdy i bizarních) symptomů a doprovodných příznaků, které jsou pro daného člověka charakteristické (více v článku o Migréně).

Ne každá bolest hlavy je migréna a naopak migréna není pouze bolest hlavy.
Bolest hlavy je pouze jedním z příznaků migrény.

Velká část lidí trpících migrénou není správně diagnostikována. Správně stanovená diagnóza však má velký význam ke zvolení správného dalšího postupu – ať již výběr léků (léky užívané na „běžnou“ bolest hlavy často nezabírají) nebo nefarmakologických postupů, tak aby došlo k ústupu migrén a zlepšení kvality života.

Kolem migrény existuje také spousta fám a předsudků. Především migréna není něco co si vymýšlíte nebo na co se vymlouváte (jedná se o neurologické onemocnění s jinak nastavenými procesy zpracování bolesti v mozku), není to také bolest hlavy „hysterických“ žen (naopak migrénou trpí i muži), není to však také nic s čím byste nemohli aktivně něco udělat a museli se s tím jen pasivně „naučit žít“.

Migréna nemá svoji pevně danou šablonu, naopak je pro ni zcela typické, že u každého migrenika má svůj charakteristický průběh, který je daný konkrétnímu člověku – týká se to věku začátku onemocnění, počtem atak, jejich charakteristikou (projevy aury, charakter bolesti, intenzita bolesti, lokalizace bolesti, doprovodné symptomy), každý má také svoje spouštěče migrény, které u jiného nemusí vůbec dělat problémy, každému také uleví od bolesti něco jiného ať už v podobě léků nebo jiných postupů. Tak jako jsme každý jedinečný, tak stejně je jedinečná i migréna u migrenika. Je tedy velmi důležité aby každý člověk trpící migrénu měl právě tu svoji migrénu zmapovanou, pomůže mu to daleko lépe se orientovat v migréně a v možných řešeních. V základní orientaci Vám může být nápomocen lékař, ten má hlavně stanovit správnou diagnózu, rozšifrování své vlastní migrény je ale především na Vás, protože nikdo jiný nezná lépe Vaše tělo a Vaši bolest než Vy sami.

Migréna také není neměnná. V průběhu času může dojít ke změně charakteristik bolesti hlavy – ataky mohou být četnější, nebo naopak mohou ustopit, mohou se změnit doprovodné symptomy a rovněž může být migrenik citlivý k jiným spouštěčům.

Migréna je oněmocnění chronické, tedy celoživotní. Nelze tedy slibovat zázračné „vyléčení“ migrény. V žádném případě však není nutné „házet flintu do žita“. Migrénu lze mít pod kontrolou a zlepšit kvalitu svého života. Migrénu lze léčit pomocí speciálních léků k tomu určených, které zasahují do biochemických procesů v mozku a potlačují rozbíhající se migrenózní záchvat a dále se můžete naučit pomocí úpravy životního stylu, předcházet vzniku migrenózních záchvatů a tak je snížit na minimum. Zejména předcházení vzniku ataky je zcela zásadní v celé strategii přístupu k migréně. Cílem farmakologických i nefarmakologických přístupů je tedy co největší minimalizace počtu a intezity migrenózních atak a zlepšení kvality života.

Migréna je léčitelná. Při vhodně zvolených dlouhodobých opatřeních zdravého životního stylu doplněných o akutní strategie nemusí migréna ovládat Váš život , ale naopak je možné abyste Vy ovládali svoji migrénu.

Více o migréně se dozvíte zde:

Migréna

Hodnocení migrény – dotazník

O dětské migréně si přečtete v článku Bolest hlavy u dětí

Napište komentář

* Povinné údaje