Něco o mně

Jsem lékař, neurolog, se zájmem nejen o klasickou medicínu, ale i alternativní cesty léčení a také o osobní rozvoj, protože i ten, dle mého, se zdravím úzce souvisí.

Medicínu jsem dokončila v roce 1999 a po škole nastoupila do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a postupně si udělala atestaci z dospělé neurologie. V roce 2006 mě osud zavál na Kliniku dětské neurologie v Dětské nemocnici v Brně a tak jsem si doplnila i atestaci z oboru dětské neurologie. Bolestmi hlavy u dětí se zabývám intezivně od roku 2006, na toto téma jsem napsala několik článků, udělala řadu přednášek i výukových seminářů (pro zvídavé bližší informace na konci stránky). V roce 2010 jsem se studenty Lékařské fakulty dělala i studii na výskyt bolestí hlavy v naší dětské populaci. Mimo téma bolesti se zabývám i dětskou mozkovou obrnou a aplikací botulotoxinu dětem s tímto onemocněním a také všeobecnou neurologií. V roce 2013 jsem se rozhodla odejít ze zázemí kliniky fakultní nemocnice a nyní pracuji na neurologické ambulanci v Brně.

Postupně jsem se začala zajímat i o alternativní možnosti léčení a o osobní rozvoj. Klasickou medicínu rozhodně nezavrhuji, mám ji ráda a má zde své nezastupitelné místo, ale také už vím, že ne vše vyřeší. Věřím ve spojení klasické a alternativní medicíny jako nejlepší cesty ke zdraví. Na cestě ke zdraví je ale třeba naší plné účasti a aktivity, nikdo jiný to za nás neudělá, je třeba za svoje zdraví převzít zodpovědnost a aktivně se o něj starat. Bolesti hlavy jsou širokým spektrem svých příčin ideálním tématem pro alternativní cesty řešení.

Mimo zkušenosti s bolestmi hlavy u svých pacientů, mám s bolestmi hlavy i velké zkušenosti osobní. Sama jsem trpěla několika typy bolestí hlavy, někdy jsem mívala i týdenní bolesti hlavy v kuse. Ano a i já jsem v minulosti sahala často k analgetikům, lékům tišícím bolest, a to i ve vysokých dávkách. Začala jsem sama pro sebe hledala možnosti jak bolesti hlavy vyřešit dlouhodobě a hlavně bez léků. Řadu postupů mám odzkoušených sama na sobě a vím, že fungují, proto jsem se rozhodla je dále předávat.

Moje klasické vzdělání

 • 1993 – 1999 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, všeobecné lékařství
 • 26.3.2002 atestace I. stupně z oboru neurologie
 • 15.2.2008 atestace z oboru dětské neurologie
 • Základní psychosomatická péče, lékařský kurz IPVZ – v běhu – možná z toho bude 3. atestace

Doplňkové vzdělání o bolestech hlavy

 • Teaching courses, VII. International congress on Headache in children and adolescents, Istanbul, Turkey 2008
 • Praktická aplikace botulotoxinu u pacientů s chronickou migrénou, prof. David W. Dodick M.D. (American Headache Society). Výukový seminář v rámci VII. Sympozia léčby bolesti, Brno 2013
 • Účast (aktivní i pasivní) na domácích i zahraničních sympoziích s tématikou bolesti a bolesti hlavy
 • Samostudium

Moje alternativní vzdělání

 • Silvova metoda I. a II. stupeň, certifikovaný kurz, 1995
 • Terapeut energetické psychologie a EFT, rekvalifikační vzdělávací program akreditovaný MŠMT, 2013
 • FasterEFT, online kurz, 2013
 • Dornova metoda a Breussova masáž, certifikovaný kurz, 2013
 • Baňkování, Gua Sha, certifikovaný kurz, 2014
 • Moxování a tělové svíce, certifikovaný kurz, 2014
 • Energetické dráhy (Meridiány), certifikovaný kurz, 2014
 • Reflexologie ruky, certifikovaný kurz, 2014
 • Stravování v praxi podle tradiční čínské medicíny, certifikovaný kurz, 2014
 • Kvantová terapie - Technika kvantového doteku matrixu 1. a 2. stupeň, 2014
 • Účast na řadě seminářích, akcích a aktivních programech osobního rozvoje (Silvova metoda speciální kurz Trénink intuice a kurz Love Mind, semináře a Spiritual Camp Marka Dzirasy, Terapie hrou u Natálie Tothové, Satori dýchání u Martina Bartoška, koučinkový program u Bohdany Kabátové, Akademie návyků Pavla Říhy a další)
 • Kurz hormonální jógy
 • Feng shui, Akademie Ivy Matyášové 2013-2014
 • Komplexní homeopatie - studium v běhu
 • Samostudium

Moje publikace na téma bolestí hlavy

 • Muchová M., Ošlejšková H. Migréna v dětském věku. Neurol. pro Praxi, 2007; 3: 163-167
 • Muchová M., Ošlejšková H. Specifika migrén v dětském věku. Pediatr. pro Praxi, 2008; 2: 93-97
 • Muchová M. PedMIDAS – dotazník k hodnocení dětské migrény. Neurol. pro praxi 2009; 10 (2): 117–119
 • Muchová M. Varovné příznaky sekundární bolesti hlavy – význam a limitace u dětských pacientů. Pediatr. pro Praxi 2009; 10(2): 72–75
 • Muchová M. Migréna v dětství a adolescenci – epidemiologie, specifika, terapie. Remedia, 2009; 5: 355-361
 • Muchová M. Sekundární bolesti hlavy. Postgrad Med., 2010; 8: 899-906
 • Muchová M. Bolesti hlavy. Kolektiv autorů KDN a dalších pracovišť LF MU a FN Brno. Učebnice speciální dětské neurologie, Masarykova univerzita Brno 2011, ISBN 978-80-210-5659-6
 • Palyzová D., Mareš J., Marešová J., Čumlivski R., Doležalová P., Muchová M. Dětská bolest in Bolest, 2. vydání. Monografie algeziologie. Rokyta R. , Kršiak M., Kozák J.. TIGIS, 2012, str. 335-370. ISBN: 978-80-87323-02-1

Moje přednášky na téma bolesti hlavy a bolest

 • Muchová M. Bolesti hlavy v dětském věku. 8. Brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno 2006
 • Muchová M. Specifika migrén v dětském věku. 41. dny dětské neurologie, Rožnov pod Radhoštěm 2007
 • Muchová M., Ošlejšková H. Migréna v dětském věku. IV. Sympozium o léčbě bolesti, Brno 2007
 • Spolupráce na regionálním pediatrickém vzdělávacím programu v rámci ESF – Kurz na téma bolestí hlavy v dětském věku (přednášky: Aktuální klasifikace bolestí hlavy dle IHS, Primární bolesti hlavy, Migréna v dětství a adolescenci, Terapie migrény, Terapie tenzních bolestí hlavy, Režimová doporučení pro pacienty s migrénou), Brno 2008
 • Muchová M., Ošlejšková H.: Primární bolesti hlavy v dětském věku. V. Sympozium o léčbě bolesti, Brno 2009
 • Muchová M. Specifika bolestí hlavy dětského věku. Předatestační školení v neurologii – Bolesti hlavy, Brno 2010
 • Muchova M., Janousova E., Danis L., Andrlova H., Swarz D., Oslejskova H. The prevalence and characteristics of headaches in schoolchildren in the Czech Republic. Poster presentation in 2nd European Headache and Migraine Trust, Interantional Congress, Nice, France 2010
 • Muchová M. Janoušová E., Andrlová H., Daniš L., Schwarz D., Ošlejšková H. Epidemiologie primárních bolestí hlavy ve vybraných kohortách dětí. VI. Sympozium o léčbě bolesti, Brno 2011
 • Pejčochová J., Muchová M.: Užití kresby v diganostice bolesti hlavy dětí, VI. Sympozium o léčbě bolesti, Brno 2011
 • Muchová M. Janoušová E., Andrlová H., Daniš L., Schwarz D., Ošlejšková H. Epidemiologické charakteristiky primárních bolestí hlavy u dětí a adolescentů. 45. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Plzeň 2011
 • Muchová M. Bolest – opomíjený fenomén u pacientů s DMO. VII. Sympozium o léčbě bolesti, Brno 2013