Tenzní bolest hlavy

Výskyt tenzních bolestí hlavy

Tenzní typ bolesti hlavy je obecně považován za nejčastější typ bolestí hlavy vůbec. A tento typ bolesti hlavy zažil asi každý z nás.

Celoživotní prevalence (tzn.procento lidí v populaci s bolestí hlavy v určitém období jejich života) je u tenzního typu bolesti hlavy u mužů 69% a u žen 88%.

Jak probíhá záchvat tenzní bolesti hlavy?

Bolest hlavy je u dospělých odlišná od bolestí hlavy u migrény a neměla by být za ni zaměňována. Bolest je oboustranná, maximum bolesti bývá v oblasti spánků nebo záhlaví. Bolesti není pulzující, ale je tupá, tlaková či svíravá, často je popisována jako pocit obruče či pásku okolo hlavy. Intenzita bolesti je lehká až střední, často kolísá během dne, neomezuje výrazněji běžné denní aktivity. Rozvoj bolesti je postupný, často začíná v odpoledních hodinách, nebo je odpoledne či večer nejsilnější. Bolest navrozdíl od migrény není horšena běžnou fyzickou aktivitou a nebývá příčinou pracovních absencí. Trvání bolesti hlavy je v širším časové rozmezí 30 minut - 7 dnů. Spouštěcím faktorem je často stres.

Tenzní bolest hlavyBolest hlavy provází často celková únava, změny nálady a podrážděnost. Tento typ bolesti není provázený zvracením, ale může se vyskytnout mírné nechutenství. Bývá provázená i mírnou přecitlivělostí na zvuky, ale ne v takové míře jako migréna. Bývá často doprovodná ztuhlost a bolesti šíjových, krčních a trapézových svalů a svalů hlavy v oblasti spánků.

Typy tenzní bolesti hlavy

Podle toho jak často se tento typ bolesti hlavy vyskytuje, rozlišujeme epizodickou tenzí bolest hlavy s nízkou frekvencí (bolest méně než 1x za měsíc), častou epizodickou tenzí bolest hlavy (bolest 1-15x za měsíc po dobu nejméně tří měsíců) a chronickou bolest hlavy tenzního typu (bolest více než 15 dní v měsíci po dobu nejméně 3 měsíců).

Zdroje:

  • Headache Classification Committee of the International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 1988; 8 (Suppl 7): 1-96
  • Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders. 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl 1) : 1-160
  • Opavský J., Keller O., Kotas R., Mastík J., Marková J., Rejda J., Waberžinek G. Česká verze revidované Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-II) navržené a předložené Mezinárodní společností pro bolesti hlavy. Čes Slov Neurol Neurochir 2005; 2: 133-138
  • Waberžinek G. Bolesti hlavy, Praha : Triton 2000

MUDr. Miroslava Muchová ©2014
www.jaknabolesthlavy.cz
Text může být šířen pouze v celém znění a s uvedením celého jména autora a internetových stránek.