Bolest hlavy

Bolest hlavy (cefalea, cefalgie) je bolest, která je pociťována v oblasti hlavy nebo se do hlavy propaguje z okolních struktur.

Bolest hlavy představuje pouze symptom s velkým množstvím možných příčin.

Bolest hlavy může být jedním z projevů samostatného chronického záchvatového onemocnění, tzv. primární bolest hlavy, které neohrožuje život pacienta, ale výrazně snižuje kvalitu jeho života. Do této skupiny patří nejčastější bolesti hlavy jako migréna a tenzní bolest hlavy.

Primární bolesti hlavy jsou chronická onemocnění nezávažné povahy, pro která je typické, že probíhají v záchvatech, tzv. atakách. Ataka je časový úsek kdy hlava bolí a mohou být přítomny i další doprovodné příznaky. Mezi těmito atakami je období plného zdraví, bez jakýchkoliv příznaků. Mezi tyto bolesti Bolest hlavyhlavy patří migréna, tenzní typ bolesti hlavy a další méně časté typy bolestí hlavy. Je pro ně společné, že nemají lékařskými vyšetřeními zjistitelný podklad, nejsou tedy závažné a život ohrožující. Jednotlivé ataky mohou probíhat u daného člověka stále stejně, stereotypně, jindy se může jejich průběh lišit od mírnějších po silné bolesti hlavy a různě vyjádřené doprovodné příznaky. Také je možná kombinace více typů primárních, nebo i sekundárních, bolestí hlavy u jednoho člověka, např. migréna a tenzní bolest hlavy nebo migréna a bolesti hlavy od krční páteře.

Bolesti hlavy ale mohou být i prvním projevem závažného onemocnění buď celého organizmu nebo onemocnění postihující centrální nervový systém (zjednodušeně mozek a jeho obaly), které může být i bezprostředně život ohrožující, tyto bolesti hlavy nazýváme sekundární bolesti hlavy. Příčiny těchto sekundárních bolestí jsou velmi různorodé, podle příčiny je pak i rozdílná závažnost bolesti hlavy (př. bolesti od krční páteře oproti zánětu mozkových blan) - může se jednat o následky úrazu, zánětlivé oněmocnění, postižení krční páteře, onemocnění očí, uší, hormonální rozladu organizmu a mnoho dalších.

Bolest hlavy je jednou z nejčastějších neurologických diagnóz. Bolest hlavy zažil alespoň někdy v životě každý z nás. Roční prevalence (tzn. počet lidí s bolestí hlavy na 1000 obyvatel za rok) je 10-20%. Celoživotní prevalence (tzn.procento lidí v populaci s bolestí hlavy v určitém období jejich života) je u tenzních bolestí hlavy 88% u žen a 69% u mužů, u migrény 15-20% u žen a 6% u mužů, u všech typů bolesti hlavy je to 99% u žen a 93% u mužů. Chronickou denní bolestí hlavy (bolest hlavy, která se vyskytuje 15 a více dní v měsíci po době 3 po sobě následujících měsíců) trpí 4-5% populace. Na vzniku chronické denní bolesti hlavy se podílí nadužívání analgetik (léků proti bolesti). Analgetika užívá alespoň jednou denně 7% populace.

I u dětí jsou bolesti hlavy velmi častou diagnózou, 40% dětí ve věku 7 let a až 75% dětí ve věku 15 let zažilo někdy bolest hlavy. I v dětském věku se objevují chronické denní bolesti hlavy a nadužívání analgetické medikace.

Nejčastějším typem bolesti hlavy u dospělých pacientů je tenzní typ bolesti hlavy, následováný migrénou a bolestmi hlavy od krční páteře. Častý je i výskyt chronických bolestí hlavy a bolestí hlavy z nadužívání léků. U dětí se, na rozdíl od dospělých, jako nejčastější typ primární bolesti hlavy považuje spíše migréna, následovaná tenzním typem bolesti hlavy.

Co nás bolí? Zdrojem bolesti pociťované v oblasti hlavy není mozek sám o sobě, jak se občas někdo domnívá, protože ten nemá vlastní nervová zakončení pro bolest. Zdrojem bolesti jsou různé okolní struktury hlavy, především mozkové obaly (mozkomíšní pleny) a svaly hlavy a krku.

Klasifikace bolestí hlavy

Dělení bolestí hlavy se řídí dle Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD, The International Classification of Headache Disorders), která je vydávána Mezinárodní společností pro bolesti hlavy (IHS, The International Headache Society). Klasifikace je velmi podrobná a zahrnuje desítky typů bolestí hlavy, které jsou rozděleny do 3 hlavních skupin a 14 podskupin.

Vzhledem k tomu, že se jedná o klasifikaci, je uvedená v plném odborném textu a je zde spíše pro ilustraci, jak složitá je problematika bolestí hlavy a že tento symptom není radno podceňovat a je dobré absolvovat lékařské vyšetření k určení typu a příčiny bolesti hlavy.

I. Primární bolesti hlavy

1. Migréna
   1.1. Migréna bez aury
   1.2. Migréna s aurou
   1.3. Periodické syndromy v dětském věku, které obvykle předcházejí rozvoj migrény
   1.4. Retinální migréna
   1.5. Komplikace migrény
2. Tenzní typ bolestí hlavy
3. Cluster headache a další trigeminové autonomní bolesti hlavy
4. Další primární bolesti hlavy

II. Sekundární bolesti hlavy

5. Bolest hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a/nebo krku
6. Bolest hlavy v souvislosti s cévním postižením v kraniální nebo cervikální oblasti
7. Bolest hlavy v souvislosti s nitrolebním postižením jiné, než cévní etiologie
8. Bolest hlavy v souvislosti s užitím farmakologicky účinné látky nebo s jejím vysazením
9. Bolest hlavy v souvislosti s infekcí
10. Bolest hlavy v souvislosti s poruchami homeostatických mechanismů
11. Bolest hlavy nebo v obličeji v souvislosti s (neúrazovým) postižením lebky, krku, očí, uší, nosu, paranazálních dutin, zubů nebo dutiny ústní
12. Bolest hlavy v souvislosti s duševní (psychiatrickou) poruchou

III. Kraniální neuralgie, centrální a primární bolesti v obličeji a další bolesti hlavy

13. Kraniální neuralgie a bolest v obličeji z centrálních příčin
14. Jiná bolest hlavy v obličeji, kraniální neuralgie, centrální nebo primární bolest v obličeji

Zdroje:

  • Headache Classification Committee of the International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 1988; 8 (Suppl 7): 1-96
  • Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders. 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl 1) : 1-160
  • Opavský J., Keller O., Kotas R., Mastík J., Marková J., Rejda J., Waberžinek G. Česká verze revidované Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-II) navržené a předložené Mezinárodní společností pro bolesti hlavy. Čes Slov Neurol Neurochir 2005; 2: 133-138
  • Waberžinek G. Bolesti hlavy, Praha : Triton 2000

MUDr. Miroslava Muchová ©2014
www.jaknabolesthlavy.cz
Text může být šířen pouze v celém znění a s uvedením celého jména autora a internetových stránek.