Obchodní podmínky

Firma a fakturační adresa
MUDr. Miroslava Muchová
Gruzínská 515/9
625 00 Brno
Česká republika

IČ: 02991128

Jsem zapsána na Živnostenském úřadě města Brna

Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka

V případě registrace a nákupu na těchto stránkách souhlasíte s následujícími obchodními podmínkami. Odstavce Zboží, Ochrana autorských práv, Používání materiálů z webových stránek, Odpovědnost za obsah webu a Registrace se vztahují i na užívání eBooku, který je ke stažení zdarma.

Úvod
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu platných právních předpisů, jejímž předmětem je koupě a prodej produktů a služeb uvedených na www.jaknabolesthlavy.cz.
Provozovatelem těchto stránek (www.jaknabolesthlavy.cz) a prodávající je MUDr. Miroslava Muchová, se sídlem Gruzínská 515/9/, 62500 Brno, Česká republika, IČ 02991128

Zboží
Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt - eBook. Všechny eBooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.
Všechny postupy uvedené v eBooku jsou osvědčené a fungují, jsou souhrnem osobních zkušeností autorky a zpracovány dle jejích nejlepších aktuálních znalostí. Každý je však individuální a nelze zaručit, že postupy zde uvedné budou vyhovovat a fungovat i Vám. Stažením tohoto eBbooku berete na vědomí, že jakékoliv použití informací z tohoto materiálu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve Vašich rukou a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
Tento eBook je určen pro ty, kteří mají určenou svoji diagnózu lékařem a znají svůj typ bolestí hlavy. Pro ty, kteří trpí migrénou nebo tenzní bolestí hlavy. V případě, že máte časté bolesti hlavy a neprošli jste lékařským vyšetřením, je nutné toto vyšetření absolvovat. Tento eBook lékařské vyšetření, stanovení diagnózy a lékařskou péči nenahrazuje. Pokud užíváte dlouhodobě jakékoliv léky, včetně léků na bolesti hlavy (profylaktická léčba), bez porady se svým lékařem je samovolně a náhle nevysazujte.

Ochrana autorských práv
Na tento eBook se vztahují autorská práva. Tento informační produkt (eBook) ani žádná jeho část nesmí být kopírovány, rozmnožovány ani jinak šířeny nebo poskytovány třetím osobám bez souhlasu autora.

Používání materiálů z webové stránky
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu - částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je možné pouze s uvedením plného zdroje, tedy jména autora a webových stránek – MUDr. Miroslava Muchová, www.jaknabolesthlavy.cz, nebo se souhlasem autora.
Fotografie jsou řádně zakoupeny v některé z fotobank (zejm. www.photodune.net a www.picmax.cz) nebo pocházejí ze soukromého archivu autorky, jejich další šíření je tedy zakázáno.

Odpovědnost za obsah webu
Obsah webu je souhrnem osobních zkušeností autorky a zpracován dle jejích nejlepších aktuálních znalostí. Obsahuje i vlastní názory autorky.
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Registrace
V případě objednání jakéhokoliv produktu z webových stránek www.jaknabolesthlavy.cz, včetně stažení eBooku zdarma, dáváte souhlas s uchováním a zpracováním Vámi zadaných údajů – tzn. e-mailu, jména a příjmení a dalších údajů do naší databáze za účelem vypořádání platby a splnění povinností vyplývajících z této transkace. Tento souhlas můžete kdykoliv v budoucnosti odvolat. Data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě MUDr. Miroslava Muchová a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Jsem zaregistrována (MUDr. Miroslava Muchová) na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. , o některých službách informační společnosti. Tento souhlas můžete kdykoliv v budoucnosti odvolat.

Při používaní webu www.jaknabolesthlavy.cz souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na Váš počítač.

Ceny
Uvedené ceny jsou platné v den zobrazení na webové stránce. Cena produktu se může měnit dle aktuálních akcí. Akční ceny jsou platné do data uvedeného u titulu. Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně všech daní a poplatků.
Nejsem plátce DPH.

Objednávání zboží
Objednávku eBooku na webové stránce provedete prostřednictvím připraveného elektronického objednávkového formuláře, vyplněním všech potřebných údajů a jeho následným odesláním. Kupující je povinen před odesláním vyplněné údaje objednávky řádně zkontrolovat. Odeslání objednávkového formuláře se považuje za závazné potvrzení objednávky a následně se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Na zadanou e-mailovou adresu dostanete zpětné potvrzení o přijetí obejdnávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.jaknabolesthlavy.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Platba zboží
Kupující kupní cenu uhradí po odeslání objednávkového formuláře a to buď okamžitě prostřednictvím online platební karty (VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro) nebo prostřednictvím bankovního převodu. Platba je jednorázová.
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Po obdržení platby Vám bude vystavena faktura – daňový doklad, která bude zaslána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Dodání zboží
Webová stránka využívá aplikace FAPI a Smart Emaling. Po zaplacení zboží a spárování platby Vám bude zboží – eBook - odeslán na Vámi zadanou e-mailovou adresu. U některých eBooků je zaslání rozděleno do několika částí s předem určeným časovým odstupem – tyto informace jsou uvedeny u každého eBooku na příslušné prodejní stránce.

Stornování objednávky
Pokud si přejete zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena - tzn. eBook ještě nebyl zaplacen a odeslán na Vámi určenou e-mailovou adresu, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte (jaknabolesthlavy@seznam.cz) a uveďte číslo Vaší objednávky.

Odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy podel aktuálního občanského zákoníku - §1829 -§1837 občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.)
Při nákupu eBooku se tyto podmínky řídí § 1837, odstavec l), jedná se o prodej zboží digitální povahy. Potvrzením objednávky zvoleného eBooku výslovně souhlasíte s tím, aby vám eBook byl po zaplacení doručen obratem na e-mailovou adresu ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemáte již právo od smlouvy odstoupit.

Závěrečné ustanovení
Nesouhlasíte-li s obchodními podmínkami těchto webových stránek, žádáme Vás, abyste nepřistupovali k nákupu eBooků. Zakoupením eBooku prostřednictvím služby dáváte najevo svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.8.2014. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.