Léčba bolestí hlavy

V léčbě bolestí hlavy máme dvě hlavní strategie. První je zaměřena na zvládnutí ataky bolesti, tedy na bolest akutní (léčba akutní), druhá je pak zaměřena na dlouhodobou léčbu při častých bolestech hlavy, jejím cílem je snížení frekvence a intezity atak (léčba profylaktická).

Jak v léčba akutní tak dlouhodobé lze užít přístupů nefarmakologických (bez užití léků) a farmakologických (pomocí léků). Záleží na typu bolesti hlavy, intezitě bolesti, frekvenci jednotlivých atak, ovlivnění kvality života, ale také a to především na naších preferencích.

Léčba nefarmakologická – zahrnuje opatření zaměřená na snížení bolesti hlavy bez užíváníLéčba nefarmakologická vs léčba farmakologická chemických léků, která lze velmi dobře užít pro dlouhodobu strategii snížení četnosti bolesti hlavy, ale také pro léčbu akutní ataky.

Léčba farmakologická – pro léčbu akutní ataky se užívají léky tišící bolest (analgetika, např. Paralen, Algifen, Valetol a tzv. nesteroidní antiflogistika, např. Ibuprofen, Aulin Indomethacin), nebo léky speciálně užívané v léčbě migrény (tzv. triptany, např. Cinie, Relpax, Sumatriptan). Triptany jsou léky cíleně určené pro léčbu migrény střední a silné intezity (k určení tíže migrény slouží dotazník MIDAS). V léčbě dlouhodobé, profylaktické, se využívá určitých specifických skupin léků, které ovlivňují z dlouhodobého hlediska bolest, jedná se často o skupiny léků, které jsou užívány i v jiných indikacích nežli léčby bolesti (antiepileptika, antihistaminika, betablokátory, antidepresiva a další). Tyto léky se užívají již dlouhodobě (alespon 6 měsíců) a vedou ke snížení frekvence a intezity bolestí hlavy.

Léčba akutní – jedná se o léčbu jednotlivé ataky bolesti hlavy, lze využít jak léků tišících bolest (analgetika, triptany) tak nefarmakologických postupů.

Léčba profylaktická – je léčba dlouhodobá, preventivní, která má za cíl u pacientů s četnými bolestmi hlavy snížit intezitu a frekvenci bolesti hlavy tak, aby se zlepšila kvalita života. Zejména tu je velký prostor pro uplatnění nefarmakologických postupů, které zahrnují identifikaci a odstranění provokačních faktorů, úpravu životního stylu, úpravu stravy, psychoterepeutické postupy, vitamíny, bylinné přípravky a další.

Strategie léčby se volí dle typu bolesti hlavy, frekvence, doby trvání, intenzity ataky, tolerance bolesti, ovlivnění kvality života (limitace v práci, ve škole a v denních aktivitách), věku a přání pacienta. Vždy by se mělo začínat nefarmakologickými postupy, teprve při jejich neúspěchu je na místě léčba farmakologická.

Z pohledu celostní medicíny, která nahlíží na pacienta komplexně, je nutné vždy pátrat po vyvolávající příčině bolesti hlavy a řešit ji.

MUDr. Miroslava Muchová ©2014
www.jaknabolesthlavy.cz
Text může být šířen pouze v celém znění a s uvedením celého jména autora a internetových stránek.